for genesis; u

listen to the pronunciation of for genesis; u
الإنجليزية - التركية

تعريف for genesis; u في الإنجليزية التركية القاموس.

abbreviation
kısaltma

Sözlüklerde m.n. eril isim için kısaltmadır. - In dictionaries, m.n. is abbreviation for masculine noun.

BK, Birleşik Krallık'ın kısaltmasıdır. - UK is the abbreviation for the United Kingdom.

abbreviation
{i} kısaltma, bir sözcüğün veya söz grubunun kısaltılmış şekli
abbreviation
kısaltma işi
abbreviation
(Kanun) icmal
abbreviation
(Matematik) sadeleştirme
abbreviation
(Kanun) hülasa
abbreviation
(Kanun) ihtisar
abbreviation
muhtasar
abbreviation
(isim) kısaltma
الإنجليزية - الإنجليزية
abbreviation
for genesis; u
المفضلات