food prepared by boiling or baking or frying etc

listen to the pronunciation of food prepared by boiling or baking or frying etc
الإنجليزية - التركية

تعريف food prepared by boiling or baking or frying etc في الإنجليزية التركية القاموس.

cooked food
(Gıda)
الإنجليزية - الإنجليزية
cooked food
food prepared by boiling or baking or frying etc

  الواصلة

  food pre·pared by boil·ing or bak·ing or fry·ing etc

  التركية النطق

  fud priperd bay boylîng ır beykîng ır frayîng etsetırı

  النطق

  /ˈfo͞od prēˈperd ˈbī ˈboiləɴɢ ər ˈbākəɴɢ ər ˈfrīəɴɢ ˌetˈsetərə/ /ˈfuːd priːˈpɛrd ˈbaɪ ˈbɔɪlɪŋ ɜr ˈbeɪkɪŋ ɜr ˈfraɪɪŋ ˌɛtˈsɛtɜrə/

  كلمة اليوم

  hors de combat
المفضلات