follow one's nose

listen to the pronunciation of follow one's nose
الإنجليزية - التركية
dosdoğru gitmek
dümdüz gitmek
burnunun dikine gitmek
bildiğini okumak
sezgileriyle/sezgilerine dayanarak hareket etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
go straight; be guided by one's instinct
follow one's nose
المفضلات