fixed or done capriciously

listen to the pronunciation of fixed or done capriciously
الإنجليزية - التركية

تعريف fixed or done capriciously في الإنجليزية التركية القاموس.

arbitrary
planlı olmayan
arbitrary
dilemsel
arbitrary
saymaca
arbitrary
(Ticaret) keyfe bağlı
arbitrary
(Dilbilim) rastlantısal
arbitrary
(Politika, Siyaset) despotik
arbitrary
(Politika, Siyaset) takdiri
arbitrary
(Biyokimya) kestirilmiş
arbitrary
seçmeli
arbitrary
buyrultusal
arbitrary
göreli
arbitrary
nedensiz seçilmiş
arbitrary
{s} keyfi

Toplumun keyfi kurallarına uymazsan dışlanacaksın. - If you do not conform to society's arbitrary rules, you will be shunned.

Latince sözcük sırası serbest ama keyfi değil. - Latin word order is free, but not arbitrary.

arbitrary
{s} zalim
arbitrary
{s} gaddar
arbitrary
{s} hakem kararı ile belirlenen
arbitrary
indi
arbitrary
gelişigüzel

Lemma 5 gelişigüzel seçilmiş Artin halkaları ile genellenemez - Lemma 5 cannot be generalized to arbitrary artinian rings.

arbitrary
(sıfat) keyfi, isteğe bağlı, hakem kararı ile belirlenen, zalim, gaddar
الإنجليزية - الإنجليزية
arbitrary
fixed or done capriciously

  الواصلة

  fixed or done ca·pri·cious·ly

  التركية النطق

  fîkst ır dʌn kıprîşîsli

  النطق

  /ˈfəkst ər ˈdən kəˈprəsʜəslē/ /ˈfɪkst ɜr ˈdʌn kəˈprɪʃɪsliː/

  كلمة اليوم

  feuilleton
المفضلات