fit or deserving to be despised; contemptible; mean; vile; worthless

listen to the pronunciation of fit or deserving to be despised; contemptible; mean; vile; worthless
الإنجليزية - التركية

تعريف fit or deserving to be despised; contemptible; mean; vile; worthless في الإنجليزية التركية القاموس.

despicable
alçak
despicable
hakir
despicable
adi
despicable
aşağılık

O, gülümsemesinin arkasında aşağılık bir kalbi gizler. - He conceals a despicable heart behind his smile.

Bu haydutlar aşağılıktır. - These bandits are despicable.

despicable
despicably alçakça
despicable
{s} küçümsenen
despicable
{s} alçak, aşağılık, rezil
despicable
{s} değersiz

Bu kesinlikle değersiz. - It's absolutely despicable.

الإنجليزية - الإنجليزية
despicable
fit or deserving to be despised; contemptible; mean; vile; worthless
المفضلات