fissure eruption

listen to the pronunciation of fissure eruption
الإنجليزية - التركية
yarık püskürmesi
(Çevre) çatlak püskürmesi
(Jeoloji) fisür püskürmesi
(Jeoloji) volkanik fisür püskürmesi
fisür (volkanik) püskürmesi
fissure eruption

  الواصلة

  fis·sure e·rup·tion

  التركية النطق

  fîşır irʌpşın

  النطق

  /ˈfəsʜər ēˈrəpsʜən/ /ˈfɪʃɜr iːˈrʌpʃən/

  كلمة اليوم

  ripsnorter
المفضلات