fire support coordination center

listen to the pronunciation of fire support coordination center
الإنجليزية - التركية
(Askeri) ATEŞ DESTEK KOORDİNASYON MERKEZİ: Bütün ateş destek şekillerinin koordinasyonu ile ilgili muhabere tesisleri ve personelin bir arada toplandıkları tek bir mevki. Ayrıca bak. "supporting arms coordination center"
(Askeri) Ateş destek koordınasyon merkezi
(Askeri) ateş destek koordinasyon merkezi
fire support coordination
(Askeri) ATEŞ DESTEK KOORDİNASYONU: Destek ateşinin, mevcut silahlar ve uygun vasıtalarla, hedeflere yeteri gibi taarruz edilecek şekilde koordineli planlaması ve hazırlanması
fire support coordination center

  الواصلة

  fire sup·port co·or·di·na·tion cen·ter

  التركية النطق

  fayr sıpôrt kōôrdıneyşın sentır

  النطق

  /ˈfīr səˈpôrt kōˌôrdənˈāsʜən ˈsentər/ /ˈfaɪr səˈpɔːrt koʊˌɔːrdənˈeɪʃən ˈsɛntɜr/

  كلمة اليوم

  teknonym
المفضلات