fine; excellent; as, a bully horse

listen to the pronunciation of fine; excellent; as, a bully horse
الإنجليزية - التركية

تعريف fine; excellent; as, a bully horse في الإنجليزية التركية القاموس.

bully
{i} kabadayı

Çocuk parkının kendi kabadayısı vardır. - Every playground has its bully.

Kendi bedeninde birine sataş, sen kabadayı. - Pick on somebody your own size, you bully.

bully
{i} hücum (hokey)
bully
kendinden küçükleri ezen kimse
bully
kabadayılık etmek
bully
{f} zorbalık et

Onun okulda zorbalık ettiğini duydum. - I heard that he was bullying at the school.

Dan bana artık zorbalık etmeyecek. - Dan will no longer bully me.

bully
{ü} aferin
bully
güzel
bully
{s} çok iyi
bully
{f} zorbalık etmek
bully
dili iyi
bully
{ü} bravo
bully
{s} mükemmel
bully
zorba kimse
bully
{f} zulmetmek
bully
ala
bully
{f} zorlamak
bully
(isim) kabadayı, zorba, belâlı, kiralık haydut; hücum (hokey)
الإنجليزية - الإنجليزية
bully
fine; excellent; as, a bully horse
المفضلات