filled to repletion; saturated; soaked

listen to the pronunciation of filled to repletion; saturated; soaked
الإنجليزية - التركية

تعريف filled to repletion; saturated; soaked في الإنجليزية التركية القاموس.

saturate
{f} doyurmak
saturate
doygun hale getirmek
saturate
(Tıp) Her hangi bir cisme başka bir cisim meczettirip fazlasını alamayacak derecede doldurmak
saturate
doyma durumuna getirmek
saturate
kafasını iyice doldurmak
saturate
içine geçip yayılmak
saturate
doymuş hale getirmek
saturate
sırılsıklam etmek
saturate
sindirmek
saturate
ıslatmak
saturate
(kafasını) iyice doldurmak
saturate
iyice doldurmak
saturate
doyur
saturate
{f} emdirmek
saturate
{f} bombalamak
saturate
{f} gına getirmek
الإنجليزية - الإنجليزية
saturate
filled to repletion; saturated; soaked
المفضلات