fiş

listen to the pronunciation of fiş
التركية - الإنجليزية
plug

Everybody dies, said the usually witty doctor as he pulled the plug on his old friend. - Eski arkadaşının fişini çekerken, herkes ölür dedi genellikle nükteci doktor.

He plugged in the radio. - O, radyonun fişini taktı.

voucher
token
receipt

I lost my receipt. Can I still get a refund? - Fişimi kaybettim. Hâlâ bir geri ödeme alabilir miyim?

Please wait a moment while I write out your receipt. - Ben fişinizi yazarken siz de lütfen bekleyin/iz.

ticket

How do I use meal tickets? - Yemek fişlerini nasıl kullanırım?

Sami lost his meal ticket. - Sami yemek fişini kaybetti.

fiche
counter
police record
chip
filing card
socket

Tom pushed the plug into the socket. - Tom fişi prize taktı.

slip (of paper), receipt
jetton
check
gambling chip
token, counter
plug (on an electrical cord)
sales slip
jack , plug
plug; (oyunda) counter, chip; receipt; ticket, check; index card
outlet
(Argo) docket
male plug
tally
tag
of buy
index card
fiş (elektrik)
plug
fiş açmak
to prepare a file card or a record form
fiş banan
banana plug
fiş kontağı
plug contact
fiş satın almak istiyorum
I want to buy a plug
fiş verebilir misiniz
Can you give me a receipt
fiş vermek
receipt
fiş çekmek
pull out the plug
fiş çekmek
take out the plug
fiş çekmek
pull the plug
erkek fiş
male
makbuz fiş belge
(Ticaret) voucher
Elektronik Fiş Sunumu ve Ödenmesi
Electronic Bill Presentment and Payment
ayrıntılı fiş
itemized bill
ayrıntılı fiş alabilir miyim
Can I have an itemized bill
cihaz fiş ve prizleri
appliance couplers
dişi fiş
internal thread
dişi fiş
plug socket
fiş kesmek
make out an invoice
koaksiyal fiş
coaxial plug
lütfen fiş verin
Please give me a receipt
yirmibeş dolarlık fiş
pony
التركية - التركية
Bir işi yaptırmak veya gereken sıranın alındığını belirtmek için bir koçandan koparılmış kâğıtlardan her biri, makbuz
şey. Bir işi yaptırmak veya gereken sıranın alındığını belirtmek için bir koçandan koparılmış kâğıtlardan her biri, makbuz
Prizden akım almaya yarayan araç
Bir eserin hazırlanmasında kolaylık sağlamak veya bir işe kılavuzluk etmek için yazılıp sınıflandırılan küçük kâğıt yapraklarından her biri
Kumarda, bazı alışveriş işlerinde para yerine kullanılan pul vb
Kumarda, bazı alışveriş işlerinde para yerine kullanılan pul vb. şey
Elektronik Fiş Sunumu ve Ödenmesi
Elektronik Fiş Sunumu ve Ödenmesi (Electronic Bill Presentment and Payment, EBPP): Faturalar internet üzerinden oluşturulur ve fatura ödemesi de yine internet üzerinden yapılır. B2C (şirketten tüketiciye, business to customer) süreç olarak adlandırılan bu sistem çok sayıda bireysel müşterisi olan şirketler bakımından önemli bir araç haline gelmiştir
erkek fiş
Prize sokulan bacaklı elektrik fişi
fiş
المفضلات