felâket

listen to the pronunciation of felâket
التركية - الإنجليزية
disaster

Earthquakes and floods are natural disasters. - Depremler ve seller doğal felaketlerdir.

They knew this would mean disaster. - Bunun felaket anlamına geleceğini biliyorlardı.

calamity

The anticipation is always worse than the calamity. - Bekleme her zaman felaketten daha kötüdür.

{i} disaster

They knew this would mean disaster. - Bunun felaket anlamına geleceğini biliyorlardı.

If the hay caught fire, it would be a real disaster. - Eğer saman yanarsa, gerçek bir felaket olur.

{i} calamity

The anticipation is always worse than the calamity. - Bekleme her zaman felaketten daha kötüdür.

catastrophic

The consequence of a wrong translation can sometimes be catastrophic. - Yanlış bir çeviri sonucu bazen felaket olabilir.

I've made a catastrophic error. - Felaket bir hata yaptım.

plague

One can't discount a global disaster like a virulent plague. - Kimse, öldürücü bir salgın gibi dünya çapında bir felaketi önemsememezlik edemez.

debacle
(deyim) take the biscuit
reverse
(Askeri) hazard
atrocious
(Askeri) major disaster
misadventure
curse
(deyim) take the cake
calamitous
abominable
visitation
grief

She seemed to be wallowing in her grief instead of trying to recover from the disaster. - O felaketten kurtulmaya çalışmak yerine kederi içinde debeleniyor gibi görünüyordu.

tribulation
banc
disaster, calamity, catastrophe; abominable, atrocious
disaster, calamity, catastrophe
catastrophe

Our trip to Africa has become a catastrophe. - Afrika'ya yolculuğumuz bir felaket oldu.

A catastrophe has been averted. - Bir felaket engellendi.

slang awful, horrible, terrific
misfortune

A misfortune never comes alone. - Bir felaket, tek başına asla gelmez.

A misfortune never comes alone. - Felaketler hep peş peşe gelirler.

slang awfully, horribly, terrifically. F
fate
blow
undoing
mishap
Calvary
fatality
affliction
hell of
hell
distress
casualty
blight
helluva
cataclysm
scourge
tragedy

The tragedy of war must not be forgotten. - Savaşın felaketi unutulmamalı.

bane

Mosquitoes are the bane of my existence. - Sivrisinekler varoluşumun felaketidir.

harm
scathe
{i} catastrophe

A great catastrophe is expected. - Büyük bir felaket bekleniyor.

Our trip to Africa has become a catastrophe. - Afrika'ya yolculuğumuz bir felaket oldu.

fatality
scourge
debacle
bane

Mosquitoes are the bane of my existence. - Sivrisinekler varoluşumun felaketidir.

evil
grotty
tragedy

The tragedy of war must not be forgotten. - Savaşın felaketi unutulmamalı.

diaster
misadventure
curse
grief

She seemed to be wallowing in her grief instead of trying to recover from the disaster. - O felaketten kurtulmaya çalışmak yerine kederi içinde debeleniyor gibi görünüyordu.

{i} misfortune

A misfortune never comes alone. - Felaketler hep peş peşe gelirler.

Hunger is one of the largest social misfortunes. - Açlık en büyük sosyal felaketlerden biridir.

felaket arıza
cataleptic failure
felaket getiren
calamitous
felaket meydana getiren
(Askeri) catastrophic
felaket nedeni
undoing
felaket tellalığı yapmak
Predict calamity at every opportunity
Felaket Yardım Lojistik Bilgi Sistemi
(Askeri) Disaster Assistance Logistics Information System
Felaket safhası: Alarm safhasından sonra gerekli usuller icra edildikten sonra i
(Askeri) distress phase (ICAO)
felaket boyutunda afet
catastrophic disaster
felaket bölgesi
stricken area
felaket bölgesi bilgi yönetim sistemi
(Askeri) mass fatality field information management system
felaket bölgesi ofisi (Federal Acil Durum Yönetim Dairesi)
(Askeri) disaster field office (FEMA)
felaket durum merkezi fdm
(Bilgisayar) disaster recovery center
felaket getirerek
calamitously
felaket görevi sorumlu subayı
(Askeri) mission disaster response officer
felaket kuruntusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) delusions of catastrophe
felaket safhası
(Askeri) distress phase
felaket tellalı
doomsayer
felaket tepkisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) catastrophic reaction
felaket veya yoksulluk içinde
under the harrow
felaket yardımı tepki timi; dinamik analiz ve yeniden planlama aracı
(Askeri) disaster assistance response team; dynamic analysis and replanning tool
felâket bölgesinden nakledilen kimse
evacuee
felâket getiren
disastrous
felâket getiren
catastrophic
felâket getiren
catastrophical
felâket getiren
fateful
felâket gibi
catastrophic
felâket gibi
catastrophical
felâket izni
compassionate leave
felâket tellalı
bearer of ominous tidings
felâket tellalı
calamity howler
doğal felaket
Natural disaster, act of God
Milli Felaket Sıhhiye Sistemi
(Askeri) National Disaster Medical System
Yabancı Felaket Yardım Bürosu
(Askeri) Office of Foreign Disaster Assistance
gerçekte bir felâket olan zafer
Pyrrhic victory
katastrofik felaket cevap grubu (Federal Acil Durum Yönetim Dairesi)
(Askeri) catastrophic disaster response group (FEMA)
tabii felaket
(Ticaret) natural catastrophe
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Belâ, musibet, âfet, dâhiye. Bedbahtlık
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, bela: "İnsanların korkması icap eden en büyük felaket, kötü ahlaktır."- S. Ayverdi. Çok kötü. Şaşkınlık, hayret, aşırılık bildirir
Şaşkınlık, hayret, aşırılık bildirir
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
Çok kötü
(Osmanlı Dönemi) MÜLİMME
felâket
المفضلات