features that enhance the value or desirability of a property

listen to the pronunciation of features that enhance the value or desirability of a property
الإنجليزية - التركية

تعريف features that enhance the value or desirability of a property في الإنجليزية التركية القاموس.

amenities
rahatlıklar
amenities
hayatı kolaylaştıran şeyler
amenities
Hayatın hoş ve konforlu yönleri
amenities
Hoş tavırlar
amenities
Hayatı kolaylaştıran şeyler, rahatlıklar: "This hotel has all sorts of amenities. - Bu otelde her tür konfor var."
amenities
tatlılıklar
amenities
{i} yaşamın hoş yönleri
amenities
{i} kolaylıklar
الإنجليزية - الإنجليزية
amenities
features that enhance the value or desirability of a property

  الواصلة

  features that en·hance the val·ue or de·sir·a·bi·li·ty of a prop·er·ty

  التركية النطق

  fiçırz dhıt enhäns dhi välyu ır dîzayrıbîlîti ıv ı präpırti

  النطق

  /ˈfēʧərz ᴛʜət enˈhans ᴛʜē ˈvalyo͞o ər dəˌzīrəˈbələtē əv ə ˈpräpərtē/ /ˈfiːʧɜrz ðət ɛnˈhæns ðiː ˈvæljuː ɜr dɪˌzaɪrəˈbɪlɪtiː əv ə ˈprɑːpɜrtiː/

  كلمة اليوم

  acquiesce
المفضلات