fatigue load meter

listen to the pronunciation of fatigue load meter
الإنجليزية - التركية
(Havacılık) yorulma yük göstergesi
fatigue load meter

  الواصلة

  fa·tigue load me·ter

  التركية النطق

  fıtig lōd mitır

  النطق

  /fəˈtēg ˈlōd ˈmētər/ /fəˈtiːɡ ˈloʊd ˈmiːtɜr/

  كلمة اليوم

  strepitant
المفضلات