farketmek

listen to the pronunciation of farketmek
التركية - الإنجليزية
discern
{f} notice
remark
see
catch
matter
sag
realize
distinguish
make a difference
note
catch sight
know
detect
perceive
take notice
to notice, perceive; to realize
to change, become different
espy
descry
discover
become aware of
make out
to make a difference; to matter. Farketmez. (Konuşma Dili) It makes no difference./It doesn't matter
observe
recognize

It's easier to recognize other people's mistakes than our own. - Başkalarının hatalarını fark etmek kendi hatlarımızı farketmekten daha kolaydır.

spy
fark etmek
distinguish
fark etmek
realize

It took him a moment to realize where he was after he came to. - O geldikten sonra nerede olduğunu fark etmek biraz zamanını aldı.

It took him a while to realize the situation. - Durumu fark etmek onun biraz zamanını aldı.

farketme
realization
birdenbire farketmek
catch sight of
fark etmek
matter
fark etmek
make out
fark etmek
differentiate
fark etmek
notice

Tom was too busy to notice what was happening. - Tom ne olduğunu fark etmek için çok meşguldü.

I couldn't help but notice that you're in pain. - Acı içinde olduğunu fark etmekten kendimi alamadım.

fark etmek
change
fark etmek
espy
fark etmek
pick out
farketme
perception
farketme
{i} notice

Tom didn't notice the mud on his shoes. - Tom ayakkabılarındaki çamuru farketmedi.

He's bound to notice your mistake. - Onun hatanı farketmesi kesin.

fark etmek
make a difference
fark etmek
spot

Snakes can be hard to spot. - Yılanları fark etmek zor olabilir.

fark etmek
a) to notice, to perceive, to become aware of, to discern b) to realize c) to change d) to distinguish e) to matter
fark etmek
discriminate
farketme
discernment
farketme
kenning
التركية - التركية

تعريف farketmek في التركية التركية القاموس.

fark etmek
Görmek, seçmek
fark etmek
Ayırt etmek
fark etmek
Anlamak, sezmek
fark etmek
Değişmek, başkalaşmak
farketmek
المفضلات