familiar through use; usual; customary

listen to the pronunciation of familiar through use; usual; customary
الإنجليزية - التركية

تعريف familiar through use; usual; customary في الإنجليزية التركية القاموس.

accustomed
{s} alışkın

Tom telefonda kızları aramaya alışkındır. - Tom is accustomed to calling up girls on the telephone.

Tom yalnız başına olmaya alışkındı. - Tom was accustomed to being on his own.

accustomed
{s} alışılmış

Alışılmış olandan farklı bir bağlamda bir şey görmek şaşırtıcı olabilir. - Seeing something in a different context than the accustomed one can be surprising.

accustomed
alışkan
accustomed
her zamanki
accustomed
(~ to) alışkın
accustomed
{f} alıştır

O hızla kendini yeni çevresine alıştırdı. - He quickly accustomed himself to his new surroundings.

Kısa sürede kendini soğuk havaya alıştırdı. - He soon accustomed himself to cold weather.

accustomed
alıştırılmış
accustomed
{s} alışmış

Yoluna çıkan herhangi birine rüşvet vermeye alışmış. - He is accustomed to bribing anyone who gets in his way.

Tom burada çalışmaya alışmış durumda. - Tom has gotten accustomed to it working here.

accustomed
{s} alışık

Böyle bir davranışa alışık değilim. - I'm not accustomed to such treatment.

Tom dışarıda çalışmaya alışıktır. - Tom is accustomed to working outside.

الإنجليزية - الإنجليزية
accustomed
familiar through use; usual; customary
المفضلات