failure to use the degree of care expected from a reasonable and prudent person

listen to the pronunciation of failure to use the degree of care expected from a reasonable and prudent person
الإنجليزية - التركية

تعريف failure to use the degree of care expected from a reasonable and prudent person في الإنجليزية التركية القاموس.

negligence
ihmal

Kaza yönetici ihmali yüzündendi. - The accident was due to the negligence of the caretaker.

Liisa beni ihmalkarlıkla suçladı. - Liisa accused me of negligence.

negligence
savsaklama
negligence
boşlama
negligence
{i} özensizlik
negligence
gross negligence büyük gaflet
negligence
kayıtsızlık/ihmalcilik
negligence
lâubalice
negligence
{i} dikkatsizlik
negligence
negligentihmalci
negligence
(isim) ihmal, umursamazlık, ihmalcilik, ihmalkârlık, özensizlik, dikkatsizlik
negligence
baştan savma olarak
negligence
negligentlydikkatsizlikle
negligence
{i} ihmalcilik
negligence
savsak kayıtsız
negligence
{i} ihmalkârlık

Tom beni ihmalkarlıkla suçladı. - Tom accused me of negligence.

Liisa beni ihmalkarlıkla suçladı. - Liisa accused me of negligence.

الإنجليزية - الإنجليزية
negligence
failure to use the degree of care expected from a reasonable and prudent person

  الواصلة

  fail·ure to use the de·gree of care expected from a rea·son·a·ble and pru·dent per·son

  التركية النطق

  feylyır tı yus dhi dîgri ıv ker îkspektıd fırm ı riznıbıl ınd prudınt pırsın

  النطق

  /ˈfālyər tə ˈyo͞os ᴛʜē dəˈgrē əv ˈker əkˈspektəd fərm ə ˈrēznəbəl ənd ˈpro͞odənt ˈpərsən/ /ˈfeɪljɜr tə ˈjuːs ðiː dɪˈɡriː əv ˈkɛr ɪkˈspɛktəd fɜrm ə ˈriːznəbəl ənd ˈpruːdənt ˈpɜrsən/

  كلمة اليوم

  capitulate
المفضلات