failing to providing a proper or reasonable level of care

listen to the pronunciation of failing to providing a proper or reasonable level of care
الإنجليزية - التركية

تعريف failing to providing a proper or reasonable level of care في الإنجليزية التركية القاموس.

negligent
{s} ihmalkâr
negligent
baştan savmacı
negligent
dikkatsiz
negligent
kayıtsız
negligent
{s} savsak
negligent
{s} umursamaz
negligent
{s} lakayt
negligent
{s} ihmalci
negligent
kayıtsız/ihmalci
الإنجليزية - الإنجليزية
negligent
failing to providing a proper or reasonable level of care

  الواصلة

  fail·ing to pro·vid·ing a prop·er or rea·son·a·ble lev·el of care

  التركية النطق

  feylîng tı prıvaydîng ı präpır ır riznıbıl levıl ıv ker

  النطق

  /ˈfāləɴɢ tə prəˈvīdəɴɢ ə ˈpräpər ər ˈrēznəbəl ˈlevəl əv ˈker/ /ˈfeɪlɪŋ tə prəˈvaɪdɪŋ ə ˈprɑːpɜr ɜr ˈriːznəbəl ˈlɛvəl əv ˈkɛr/

  كلمة اليوم

  capitulate
المفضلات