f. dünyayı terkederek elini çekip allah yolunda giden kimse

listen to the pronunciation of f. dünyayı terkederek elini çekip allah yolunda giden kimse
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) KALENDER
f. dünyayı terkederek elini çekip allah yolunda giden kimse

    الواصلة

    f. dün·ya·yı ter·ke·de·rek e·li·ni çe·kip al·lah yo·lun·da gi·den kim·se

    النطق

    كلمة اليوم

    nevus
المفضلات