fışkıran

listen to the pronunciation of fışkıran
التركية - الإنجليزية
gushy
salient
gushing
fışkıran petrol kuyusu
spouter
fışkıran petrol kuyusu
gusher
fışkıran su
spout
fışkıran su
squirt
fışkır
spout
fışkır
{f} gush

Tears gushed from her eyes. - Gözlerinden yaş fışkırdı.

fışkır
{f} gushing
fışkıran
المفضلات