ezberlemek

listen to the pronunciation of ezberlemek
التركية - الإنجليزية
memorise

It took me an hour to memorise the poem. - Şiiri ezberlemek bir saatimi aldı.

memorize

Do you know a good way to memorize new vocabulary? - Yeni kelimeler ezberlemek için iyi bir yol biliyor musunuz?

It took me two hours to memorize this sentence. - Bu cümleyi ezberlemek iki saatimi aldı.

learn by heart
swallow
commit to memory
to learn by heart, to commit to memory, to memorize
to learn (something) by heart, memorize, commit (something) to memory
commit memory
learn by rote
know

The hardest part of learning a language is knowing the vocabulary by heart. - Dil öğrenmenin en zor kısmı kelime bilgisini ezberlemektir.

Do you know a good way to memorize new vocabulary? - Yeni kelimeler ezberlemek için iyi bir yol biliyor musunuz?

learn

It took me an hour to learn the poem by heart. - Şiiri ezberlemek bir saatimi aldı.

We had to learn the poem by heart. - Şiiri ezberlemek zorunda kaldık.

to memorize
ezberleme
memorizing

Taro concentrated on memorizing English words. - Taro, İngilizce kelimeleri ezberlemek üzerinde yoğunlaştı.

Tom is really good at memorizing songs. - Tom şarkıları ezberlemede gerçekten çok iyi.

ezberleme
memorisation
ezberle
memorize

Do you know a good way to memorize new vocabulary? - Yeni kelimeler ezberlemek için iyi bir yol biliyor musunuz?

He was able to memorize that poem when he was five years old. - O beş yaşında iken o şiiri ezberleyebildi.

ezberleme
memorization

The methods of forced memorization are often effective. - Ezberleme yöntemleri genellikle efektiftir.

Mathematics is not just the memorization of formulas. - Matematik sadece formülleri ezberlemek değildir.

başkasının rolünü ezberlemek
understudy
papağan gibi ezberlemek
to learn (something) by rote
su gibi ezberlemek
to memorize (something) perfectly
التركية - التركية
Bir şeyi olduğu gibi akılda tutmak, ezber etmek
Bir şeyi olduğu gibi akılda tutmak, ezber etmek: "Bunları üşenmeden okuyor, not ediyor, hatta ezberliyor, böylelikle kendi kendimi yetiştirdiğime inanıyordum."- R. N. Güntekin
(deyim) yalayıp yutmak
(Osmanlı Dönemi) İSTİZHAR
ezberleme
Ezberlemek işi
ezberlemek
المفضلات