eyerlerin ön ve arka taraflarındaki çıkıntılı bölüm

listen to the pronunciation of eyerlerin ön ve arka taraflarındaki çıkıntılı bölüm
التركية - التركية
eyer kaşı
eyerlerin ön ve arka taraflarındaki çıkıntılı bölüm

    الواصلة

    e·yer·le·rin ön ve ar·ka ta·raf·la·rın·da·ki çı·kın·tı·lı bö·lüm

    النطق

    كلمة اليوم

    bilk
المفضلات