extremely dirty and unpleasant

listen to the pronunciation of extremely dirty and unpleasant
الإنجليزية - التركية

تعريف extremely dirty and unpleasant في الإنجليزية التركية القاموس.

squalid
kirli
squalid
{s} miskin
squalid
{s} bakımsız

Tom bakımsız koşullarda büyüdü. - Tom grew up in squalid conditions.

Mülteciler dar, bakımsız arka sokakta yaşıyordu. - The refugees were living in a narrow, squalid backstreet.

squalid
{s} sefil
squalid
murdar
squalid
{s} pis
squalid
squalidness sefillik
squalid
{s} (ahlak açısından) iğrenç
squalid
{s} pis, çok kirli
squalid
squalidlysefalet içinde
الإنجليزية - الإنجليزية
squalid
extremely dirty and unpleasant

  الواصلة

  ex·treme·ly dir·ty and un·pleas·ant

  التركية النطق

  îkstrimli dırti ınd ınplezınt

  النطق

  /əkˈstrēmlē ˈdərtē ənd ənˈplezənt/ /ɪkˈstriːmliː ˈdɜrtiː ənd ənˈplɛzənt/
المفضلات