extreme greed for material wealth

listen to the pronunciation of extreme greed for material wealth
الإنجليزية - الإنجليزية
covetousness
cupidity
avarice
extreme greed for material wealth

  الواصلة

  ex·treme greed for ma·te·ri·al wealth

  التركية النطق

  îkstrim grid fôr mıtîriıl welth

  النطق

  /əkˈstrēm ˈgrēd ˈfôr məˈtərēəl ˈwelᴛʜ/ /ɪkˈstriːm ˈɡriːd ˈfɔːr məˈtɪriːəl ˈwɛlθ/

  كلمة اليوم

  logogram
المفضلات