extraction

listen to the pronunciation of extraction
الإنجليزية - التركية
{i} çıkarma

Bugün biyogaz çıkarma hakkında bir hikaye duyduk. - Today we heard a story about biogas extraction.

{i} özütünü alma
(Tıp) diş çıkarma
hülasa yapma
(Bilgisayar,Teknik) seçip çıkarma
ekstaksiyon
çekip çıkarma
çekme (diş)
(İnşaat) özütlemek
karekök alma
(Havacılık) dışarı çıkarmak
sıvıdan özütleme
(Tıp) diş çekme
çekme
soy
köken
(Mühendislik) özütleme
istihraç
sülâle
{i} nesil
{i} kare kök alma
çekme nesil
{i} sızdırma
(Nükleer Bilimler) sıvıdan özütleme,çıkartma,ekstraksiyon
{i} ihraç
(Biyoloji) ekstraksiyon
nesep
{i} (diş) çekme
{i} asıl
hulâsa
{i} öz
özet
asıl/seçme/çıkarma
{i} alma
belli elementlerin kayaçlardan eriyiklerce alınması
çıkartım
extraction fan
vantilatör
extraction apparatus
ekstraksiyon cihazı, özütleme aygıtı
extraction of sugar
şeker elde edilmesi
extraction process
özütleme işlemi
extraction shaft
çıkarma kuyusu
extraction steam
ekstraksiyon buhar
extraction tax
istihraç vergisi, topraktan çıkarma vergisi
extraction turbine
çıkarma türbini
extraction agent
(Nükleer Bilimler) çıkarıcı madde
extraction apparatus
ekstraksiyon cihazı
extraction apparatus
özütleme aygıtı
extraction force
(Askeri) derleme kuvveti
extraction industry
(Ticaret) maden sanayii
extraction machine
ayrıştırma makinesi
extraction of fat
(Tekstil) yağ çıkarma
extraction parachute
(Askeri) kılavuz paraşüt
extraction parachute
(Havacılık) yük atma paraşütü
extraction parachute
(Askeri) KILAVUZ PARAŞÜT, YÜK ÇEKİŞ PARAŞÜTÜ: Uçuş halindeki uçaktan yükü çıkarmaya ve yük paraşütünü açmaya yarayan bir yardımcı paraşüt. Ayrıca bakınız: "gravity extraction"
extraction parachute
(Askeri) yük çekiş paraşütü
extraction potential
(Nükleer Bilimler) özütleme gerilimi
extraction pump
(Mekanik) ekstrakşın pompası
extraction solution
özüt çözeltisi
extraction tax
(Ticaret) topraktan çıkarma vergisi
extraction tax
(Ticaret) istihraç vergisi
extraction time
(Havacılık) yük atma zamanı
extraction tower
çıkarma kulesi
extraction tower
ekstraksiyon kulesi
extraction valves
(Askeri) ekstrakşın valfleri
extraction zone
(Askeri) havadan atma (atlama) bölgesi
extraction zone
(Askeri) HAVADAN ATMA BÖLGESİ: Yere çok yakın uçan bir uçaktan, bir yük atma tekniği kullanarak ikmal maddeleri ve/veya teçhizatın tedarik edilmesi için kullanılan, belirlenmiş bir bırakma (havadan atma) bölgesi
extraction zone
(Askeri) havadan atma bölgesi
extraction zone control officer
(Askeri) havadan atma (atlama) kontrol subayı F
extract
{f} çıkarmak
extract
{i} seçme parça
extract
(Kanun,Ticaret) hesap özeti
extract
almak
extract
{f} (bilgi) almak; (para) koparmak
extract
alıntı/parça
extract
{i} esas
extract
alıntı
extract
seçmek
extract
koparmak (para)
extract
aktarmak
extract
itiraf ettirmek
extract
elde etmek
extract
koparmak
extract
diş çekmek
extract
(Gıda,Tıp) ekstrakt
extract
nesil
extract
özütlemek
extract
soy
extract
(Politika, Siyaset) parça
extract
(Ticaret) hesap ekstresi
extract
(Bilgisayar) genişlet
extract
hülasa
extract
(Bilgisayar) ayıkla
extract
söyletmek
extract
{f} (özünü/suyunu) çıkarmak
extract
(Gıda) ekstrakte etmek
extract
almak (bilgi)
extract
(Tarım,Teknik) ekstrat
extract
sökmek
feature extraction
öznitelik çıkarma
feature extraction
(Bilgisayar) öznitelik dönüştürme
feature extraction
(Bilgisayar,Teknik) öznitelik bulma
feature extraction
öznitelik çıkarımı
tooth extraction
(Diş Hekimliği) diş çekimi
tooth extraction
(Diş Hekimliği) diş çekmek
extract
{f} çıkart
extract
çekip çıkarmak
extract
çekmek
extract
öz

Vanilya özütünü ekleyin. - Add the vanilla extract.

extract
(parça/vb.) seçmek
extract
seçme
extract
seçip çıkarmak
extract
ruh
extract
hulasa
hydro extraction
suyunu alma
juice extraction
şerbet özütleme
liquid liquid extraction
sıvı sıvı ayırması
metal extraction
metal ekstraksiyonu
dna extraction
dna izolasyonu
pillar extraction
topuk alma
resource extraction
kaynak çıkarma
resource extraction industry
kaynak çıkarımı sektöründe
solvent extraction
solvent ekstraksiyonu, çözücü özütlemesi
caustic extraction tower
(Matbaacılık, Basımcılık) kostik ekstraksiyon kulesi
duct extraction
toz ayırma
extract
lemon extract limon özü
extract
(Diş Hekimliği) bitkisel veya hayvansal drogların çözücüde eritilip sonra çözücü uçurularak hazırlanan yarı sıvı, yumuşak ya da katı bir ilaç türü; öz hülasa, ekstre
extract
{f} tatmak
extract
seç/çıkar
extract
özet
extract
özünü çıkarmak
extract
(Mukavele) özet; çıkarmak, çekmek; özetini çıkarmak
extract
sağlamak
extract
seçip çıkartmak
extract
seçilmiş parça
extract
iktibas edilmiş kısım
extract
{f} ihraç etmek
extract
beef extract et suyu özü
extract
{f} seçmek; bir kitap v.b.'nden
extract
(Askeri) KOVANI ÇIKARMAK: Boş bir mermi kovanını topun hartuç yatağından (hafif ateşli silahlarda fişek yatağından) çekip çıkarmak
extract
Çıkartmak
extract
{f} seçerek almak
extract
{i} özüt

Vanilya özütünü ekleyin. - Add the vanilla extract.

extract
hulâsa
extract
esans
extract
ayıkla çıkarmak
extract
{f} çıkar

Bugün biyogaz çıkarma hakkında bir hikaye duyduk. - Today we heard a story about biogas extraction.

O, dil bilgisi kitabından pek çok örnek çıkardı. - He has extracted a great many examples from the grammar book.

extract
ekstre
extract
(Tıp) Ham maddelerdeki cevherin su, alkol, eter gibi maddelerle eritilerek elde edilmesi (bu eritici madde sonradan uçurularak cevher saf halde meydana çıkarılır)
feature extraction
oznitelik bulma
gravity extraction
(Havacılık) gravite boşaltması
gravity extraction
(Havacılık) ağırlıkla boşaltma
gravity extraction
(Askeri) kendi ağırlığıyla atma
gravity extraction
(Askeri) KENDİ AĞIRLIĞIYLA ATMA (HV.): Uçaklardan yüklerin kendi ağırlıkları etkisiyle atılması. Ayrıca bakınız: " extraction parachute"
juice extraction
(Gıda) şerbet ekstraksiyonu
solvent extraction
(Kimya) çözücü eldesi
solvent extraction
çözücü çıkartma
solvent extraction
(Gıda) çözücüyle özütleme
steam extraction line
(Nükleer Bilimler) buhar alma hattı
steam extraction system
(Nükleer Bilimler) buhar alma sistemi
uranium extraction
(Nükleer Bilimler) uranyum özütleme
vacuum extraction
(Otomotiv) vakumlu temizleme
vapour extraction device
havalandırma parçası
vapour extraction device cap
havalandırma kapağı
الإنجليزية - الإنجليزية
A person's origin or ancestry
An act of extracting or the condition of being extracted
Something extracted, an extract, as from a plant or an organ of an animal etc
An act of removing someone from a hostile area to a secure location
A removal of a tooth from its socket
the action of taking out something, especially using effort or force

mineral extraction.

(Gıda) In military tactics, extraction (also exfiltration or exfil), is the process of removing personnel when it is considered imperative that they be immediately relocated out of a hostile environment and taken to a secure area
{n} a drawing out, lineage, descent
The process by which the bitumen is separated from the sand, water and other impurities
an extract obtained from a mixture or from a plant etc
The removal of teeth-not the patient's wallet!
That which is extracted; extract; essence
To remove something (for example, to take out Brazil nuts from the Amazon rainforest)
the act of extracting or the condition of being extracted, especially the extraction of a tooth from its socket
Mining activity that consists of removing the rock from an underground or open-pit mine
The removal of a tooth See Care of Your Mouth After An Extraction
The act of extracting, or drawing out; as, the extraction of a tooth, of a bone or an arrow from the body, of a stump from earth, of a passage from a book, of an essence or tincture
If you say, for example, that someone is of French extraction, you mean that they or their family originally came from France. Her real father was of Italian extraction = origin, descent
A method of separating mixtures based on differences in the solubility of their components in polar versus nonpolar solvents
the act of removing someone from a hostile area to a secure location
the process of obtaining something from a mixture or compound by chemical or physical or mechanical means
properties attributable to your ancestry; "he comes from good origins"
efficiency - A measure of the percentage of the total sugars available from the malt which have been extracted Typically expressed as a percentage -- i e , an efficiency of 75% means that 75% of the available sugars have been extracted
the controlled removal of beam from one portion of the accelerator in order to send it to the next one
ones origin, lineage or ancestry
The process of mining and removal of cal or ore from a mine
The first step in the ETL process The extraction step copies the data designated for the warehouse The extraction process copies data from multiple sources
The removal of a tooth- may be simple or surgical
A process of treating a natural raw material with an organic solvent The solvent portion containing the extracted material is filtered and the solvent removed The extract will contain non-volatile as well as volatile components Oleoresins, resinoids, concretes, and absolutes are all produced by extraction
the act of pulling out (as a tooth); "the dentist gave her a local anesthetic prior to the extraction"
Derivation from a stock or family; lineage; descent; birth; the stock from which one has descended
Land value is estimated by subtracting the estimated value of the improvements from the know sale price of the property The procedure is frequently used when the value of the improvements is relatively low or easily estimated
Top The process of converting a captured biometric sample into biometric data so that it can be compared to a reference template
Absolutes, concretes, oleoresins and resinoids are produced through this process of treating plant material with an organic solvent The solvent portion is removed upon filtering The extract contains both volatile and non-volatile components
the act of pulling out (as a tooth); "the dentist gave her a local anesthetic prior to the extraction" the process of obtaining something from a mixture or compound by chemical or physical or mechanical means
The process of identifying and obtaining particular information from a representation of a greater amount of information For example, one could use a parsing or recognition process to isolate a statement of a particular fact from a larger paragraph that contains many other facts
The removal of teeth - may be simple or surgical
{i} removal, taking out, uprooting; origin, source, descent
The process of converting a captured biometric sample into biometric data so that it can be compared to a reference template
A method of separating mixture based on differences in the solubility of their components in polar versus nonpolar solvents
This refers to the extraction of phenolic compounds from the grapeskins, in order to provide tannins, colour and body It may be increased by leaving the wine in contact with the skins for longer, although too long will result in an excessively powerful wine that seems 'over-extracted'
Removal of a tooth
The second of the five processes used in the brewing of beer, whereby the malt is soaked in order to bring the sugars into solution
The removal of teeth--not the patient's wallet!
separation of a material (substance) from a mixture by dissolving one or more of the substances in a solvent
extreat
extract
That which is extracted or drawn out
extract
Ancestry; descent
extract
A solid preparation obtained by evaporating a solution of a drug, etc., or the fresh juice of a plant; -- distinguished from an abstract
extract
A decoction, solution, or infusion made by drawing out from any substance that which gives it its essential and characteristic virtue; essence; as, extract of beef; extract of dandelion; also, any substance so extracted, and characteristic of that from which it is obtained; as, quinine is the most important extract of Peruvian bark
extract
A portion of a book or document, incorporated distinctly in another work; a citation; a quotation
extract
A peculiar principle once erroneously supposed to form the basis of all vegetable extracts; -- called also the extractive principle
extract
To withdraw by expression, distillation, or other mechanical or chemical process; as, to extract an essence. Compare abstract, transitive verb
extract
A draft or copy of writing; a certified copy of the proceedings in an action and the judgment therein, with an order for execution
extract
To take by selection; to choose out; to cite or quote, as a passage from a book
hot extraction
A military slang term meaning the extraction of military forces by longer range vehicles (helicopter, boat, armoured personnel carrier) from an extraction point whilst under fire from enemy forces. It comes from the term "hot", meaning to be under fire and "extraction" from extraction point
solvent extraction
The separation of the components of a solution by partitioning between immiscible liquids
extract
essence
water extraction
Water abstraction, water extraction, or groundwater abstraction is the process of taking water from any source, either temporarily or permanently. Most water is used for irrigation or treatment to produce drinking water
extract
{v} to draw out of, select, take, separate
extract
{n} a substance extracted, an abstract
resource extraction
Resource extraction and resource extraction industry both refer to the practice of locating, acquiring and selling any resource, but typically a natural resource
resource extraction industry
Resource extraction and resource extraction industry both refer to the practice of locating, acquiring and selling any resource, but typically a natural resource
dilation and extraction
A surgical procedure in which the cervix is dilated and the early products of conception are removed from the uterus
extract
selected bands of a complete set of NOAA AVHRR data
extract
as, to extract a tooth from its socket, a stump from the earth, a splinter from the finger
extract
A solid preparation obtained by evaporating a solution of a drug, etc
extract
A draught or copy of writing; certified copy of the proceedings in an action and the judgement therein, with an order for execution
extract
(1) Malt extract (2) The sugar derived from malt during the mashing process
extract
A concentrate made by removing all or almost all of the solvent and adjusting the residual to a prescribed standard
extract
To remove or take out
extract
extract by the process of distillation; "distill the essence of this compound"
extract
deduce (a principle) or construe (a meaning); "We drew out some interesting linguistic data from the native informant"
extract
The files extracted from the legacy UMass source systems and used by load programs to convert data into the PeopleSoft database
extract
If you extract a particular piece of information, you obtain it from a larger amount or source of information. I've simply extracted a few figures Britain's trade figures can no longer be extracted from export-and-import documentation at ports
extract
Extract file from exsisting Archive Command Bar or "Actions" menu or CTRL+E
extract
Choose relevant and/or appropriate details
extract
Term used to refer to sugars derived from malt Also, the commercially prepared syrups or dried products
extract
Sweet syrup which can be purchased in a sealed bag or can The mashing and lautering processes have been performed by the extract manufacturer Beers made from extracts are easier and quicker to make than ones made from grain The minus side of using extracts is that the loss of ingredient freshness as well as strict control of the brewer's end product
extract
A portion of a book or document, separately transcribed; a citation; a quotation
extract
Dry Extract
extract
draw or pull out, usually with some force or effort; also used in an abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take out a splinter"; "extract information from the telegram"
extract
a solution obtained by steeping or soaking a substance (usually in water)
extract
separate (a metal) from an ore get despite difficulties or obstacles; "I extracted a promise from the Dean for two ne positions
extract
If part of a book or text is extracted from a particular book, it is printed or published. This material has been extracted from `Collins Good Wood Handbook'
extract
To draw out or forth; to pull out; to remove forcibly from a fixed position, as by traction or suction, etc.; as, to extract a tooth from its socket, a stump from the earth, a splinter from the finger
extract
Summary or copy of something written, e g used in connection with the log book
extract
If you extract information or a response from someone, you get it from them with difficulty, because they are unwilling to say or do what you want. He made the mistake of trying to extract further information from our director
extract
separate (a metal) from an ore
extract
Abstract, v
extract
To draw out or forth; to pull out; to remove forcibly from a fixed position, as by traction or suction, etc
extract
Another name for a tincture
extract
In a solvent extraction process, it is the material preferentially dissolved by the solvent
extract
To withdraw by expression, distillation, or other mechanical or chemical process; as, to extract an essence
extract
Prepared materials that can be used for perfume, flavoring, and medicinal purposes Extracts are usually concentrated products obtained by treating a natural raw material with a solvent
extract
Concentrated perfume or flower products obtained through the use of volatile solvents
extract
calculate the root of a number
extract
the act of producing a substance by dissolving the soluble fractions of a plant, animal or mineral in water or another solvent; or the product thereof
extract
An extract is a substance that has been obtained from something else, for example by means of a chemical or industrial process. Blend in the lemon extract, lemon peel and walnuts. see also yeast extract
extract
One of the CHAIMS language primitives used to obtain results from a megamodule
extract
Cf
extract
When a dentist extracts a tooth, they remove it from the patient's mouth. A dentist may decide to extract the tooth to prevent recurrent trouble She is to go and have a tooth extracted at 3 o'clock today. + extraction extractions ex·trac·tion In those days, dentistry was basic. Extractions were carried out without anaesthetic
extract
Extraction; descent
extract
take out of a literary work in order to cite or copy
extract
a passage selected from a larger work; "he presented excerpts from William James' philosophical writings"
extract
To withdraw by expression, distillation, or other mechanical or chemical process; as, to extract an essence. Cf. Abstract, v. t., 6
extract
To extract a substance means to obtain it from something else, for example by using industrial or chemical processes. the traditional method of pick and shovel to extract coal Citric acid can be extracted from the juice of oranges, lemons, limes or grapefruit. looking at the differences in the extracted DNA. + extraction ex·trac·tion Petroleum engineers plan and manage the extraction of oil
extract
An extract from a book or piece of writing is a small part of it that is printed or published separately. Read this extract from an information booklet about the work of an airline cabin crew. = excerpt
extract
To determine (a root of a number)
extract
get despite difficulties or obstacles; "I extracted a promise from the Dean for two ne positions"
extract
To select or copy a subset of data from one or various data sources, using filters and/or a selection of variables
extract
An herbal concentrate produced by separating the essential or active part of an herb into a solvent material
extract
A peculiar principle once erroneously supposed to form the basis of all vegetable extracts; called also the extractive principle
extract
calculate the root of a number draw or pull out, usually with some force or effort; also used in an abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take out a splinter"; "extract information from the telegram"
extract
If you extract something from a place, you take it out or pull it out. He extracted a small notebook from his hip pocket Patterson went straight to the liquor cabinet and extracted a bottle of Scotch
extract
The extract is the exit stream containing the desired product
extract
Word-for-word copy of part of a document or record (Items referred to as census "transcriptions" are more accurately "extracts," i e , information extracted from the various columns of a census schedule )
extract
disapproval If you say that someone extracts something, you disapprove of them because they take it for themselves to gain an advantage. He sought to extract the maximum political advantage from the cut in interest rates
extract
obtain from a substance, as by mechanical action; "Italians express coffee rather than filter it"
extract
See Abstract, n
extract
A solution obtained by soaking a plant in solvent, then allowing it to evaporate
extract
A passage taken from another book or another author's writing; usually set in smaller type than the main text, or differently indented to top
extract
Richness and depth of concentration of fruit in a wine Usually a positive quality, although high extract wine can also be highly tannic
extract
or the fresh juice of a plant; distinguished from an abstract
extract
a substance that has been chemically, magickally or physically isolated from a plant
extract
{i} substance obtained from a plant or other matter, essence; passage, excerpt, quotation (from a text)
extract
{f} remove, take out; squeeze, press
extractions
plural of extraction
mineral extraction
crushing and separating ore into valuable substances or waste by any of a variety of techniques
surgical extraction
surgical removal (as of a tooth)
teeth extraction
removal of teeth
tooth extraction
removal of a tooth from the gums
extraction
المفضلات