expression of confusion or uncertainty

listen to the pronunciation of expression of confusion or uncertainty
الإنجليزية - الإنجليزية
uh
expression of confusion or uncertainty

  الواصلة

  ex·pres·sion of con·fu·sion or un·cer·tain·ty

  التركية النطق

  îkspreşın ıv kınfyujın ır ınsırtınti

  النطق

  /əkˈspresʜən əv kənˈfyo͞oᴢʜən ər ənˈsərtəntē/ /ɪkˈsprɛʃən əv kənˈfjuːʒən ɜr ənˈsɜrtəntiː/

  كلمة اليوم

  gestalt
المفضلات