expressing or indicative of incredulity

listen to the pronunciation of expressing or indicative of incredulity
الإنجليزية - التركية

تعريف expressing or indicative of incredulity في الإنجليزية التركية القاموس.

incredulous
inanmadığını belirten
incredulous
inanmaz
incredulous
kuşkulu
incredulous
inanmayan
incredulous
{s} kuşkucu
incredulous
güvenmez
incredulous
{s} güvensiz
incredulous
kuşkulanan
incredulous
{s} zor inanan
incredulous
kuşkusu olan
الإنجليزية - الإنجليزية
incredulous

Reactions at Sun's campus, an hour's drive from San Francisco, ranged from the fearful to the incredulous.

expressing or indicative of incredulity

  الواصلة

  expressing or in·di·ca·tive of in·cre·du·li·ty

  التركية النطق

  îkspresîng ır îndîkıtîv ıv înkrıdulîti

  النطق

  /əkˈspresəɴɢ ər ənˈdəkətəv əv ˌənkrəˈdo͞olətē/ /ɪkˈsprɛsɪŋ ɜr ɪnˈdɪkətɪv əv ˌɪnkrəˈduːlɪtiː/

  كلمة اليوم

  recondite
المفضلات