expressed to someone suffering misfortune

listen to the pronunciation of expressed to someone suffering misfortune
الإنجليزية - التركية

تعريف expressed to someone suffering misfortune في الإنجليزية التركية القاموس.

bad luck
aksilik
bad luck
kötü şans

Siyah kediler kötü şanstır. - Black cats are bad luck.

Kara kedilerin kötü şans getirdiklerine inanmıyorum. - I don’t believe that black cats cause bad luck.

hard luck
kör talih
hard luck
şanssızlık
hard luck
kötü şans
hard luck
talihsizlik
bad luck
kör talih
bad luck
şanssızlık
bad luck
uğursuzluk

Kara kedi uğursuzluk getirir. - Black cats bring bad luck.

Onu söylemek uğursuzluk getirir. - It's bad luck to say that.

hard cheese
{i} beni ilgilendirmez
hard cheese
{i} senin bileceğin iş
الإنجليزية - الإنجليزية
hard lines
bad luck
hard luck
hard cheese
expressed to someone suffering misfortune

  الواصلة

  expressed to some·one suf·fer·ing mis·for·tune

  التركية النطق

  îksprest tı sʌmwʌn sʌfrîng mîsfôrçın

  النطق

  /əkˈsprest tə ˈsəmˌwən ˈsəfrəɴɢ məsˈfôrʧən/ /ɪkˈsprɛst tə ˈsʌmˌwʌn ˈsʌfrɪŋ mɪsˈfɔːrʧən/

  كلمة اليوم

  ghost word
المفضلات