experiencing delirium

listen to the pronunciation of experiencing delirium
الإنجليزية - التركية
deliryum yaşıyor
delirious
taşkın
delirious
coşkun
delirious
hezeyanlı
delirious
sayıklamak
delirious
azgın
delirious
çılgın gibi
delirious
sayıklayan
delirious
sayıklamalı
delirious
{s} çılgın

Bir çılgın söz için cevap yoktur. - For a delirious word there is no answer.

delirious
sayıklayan/coşkulu
delirious
{s} hezeyan geçiren
delirious
{s} çılgına dönmüş
delirious
{s} deli

Tom delicesine mutluydu. - Tom was deliriously happy.

Tom, Mary'nin delirmiş olduğunu söyledi. - Tom said that Mary was delirious.

الإنجليزية - الإنجليزية
delirious
experiencing delirium

  الواصلة

  ex·pe·ri·en·cing de·li·ri·um

  التركية النطق

  îkspîriınsîng dîlîriım

  النطق

  /əkˈspərēənsəɴɢ dəˈlərēəm/ /ɪkˈspɪriːənsɪŋ dɪˈlɪriːəm/

  كلمة اليوم

  recondite
المفضلات