expendable property

listen to the pronunciation of expendable property
الإنجليزية - التركية
(Askeri) SARFEDİLEBİLİR ORDU MALI; TÜKETİLEBİLİR ORDU MALI: Kullanmakla tükenebilen veya kullanıldığı zaman stok muhasebe kayıtlarından düşülebilen ordu malı
(Askeri) sarf edilebilir ordu malı
expendable property

  الواصلة

  ex·pen·da·ble prop·er·ty

  التركية النطق

  îkspendıbıl präpırti

  النطق

  /əkˈspendəbəl ˈpräpərtē/ /ɪkˈspɛndəbəl ˈprɑːpɜrtiː/

  كلمة اليوم

  disinter
المفضلات