existing in a particular state but not formally recognized as such

listen to the pronunciation of existing in a particular state but not formally recognized as such
الإنجليزية - التركية

تعريف existing in a particular state but not formally recognized as such في الإنجليزية التركية القاموس.

in all but name
İsmi var cismi yok
الإنجليزية - الإنجليزية
(deyim) in all but name
existing in a particular state but not formally recognized as such

  الواصلة

  existing in a par·ti·cu·lar state but not for·mal·ly rec·og·nized as such

  التركية النطق

  îgzîstîng în ı pırtîkyılır steyt bʌt nät fôrmıli rekıgnayzd äz sʌç

  النطق

  /əgˈzəstəɴɢ ən ə pərˈtəkyələr ˈstāt ˈbət ˈnät ˈfôrməlē ˈrekəgˌnīzd ˈaz ˈsəʧ/ /ɪɡˈzɪstɪŋ ɪn ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈsteɪt ˈbʌt ˈnɑːt ˈfɔːrməliː ˈrɛkəɡˌnaɪzd ˈæz ˈsʌʧ/

  كلمة اليوم

  collage
المفضلات