exert influence

listen to the pronunciation of exert influence
الإنجليزية - التركية
nüfuz kullanmak
influence
tesir etmek
influence
tesir eden kimse veya şey
influence
{i} tesir
influence
{f} sözünü geçirmek
influence
etki,v.etkile: n.etki
influence
{f} söz geçirmek
exert one's influence
nüfuzunu kullanmak
exert one's influence over
araya adam sokmak
influence
etkilenim
influence
dili sarhoş
influence
nüfuz

Onun ülkesinde büyük nüfuzu var. - He has great influence in his country.

influence
etki

Sanırım birlikte yaşamamız alışkanlıklarını etkiledi. - I think that our living together has influenced your habits.

O tür tapınak bütün Orta Doğuyu, özellikle Mısır'ı etkiledi. - That type of temple influenced all of the Middle East, mainly Egypt.

influence
etkili/nüfuzlu kimse
influence
sözü geçen kimse
influence
torpil
influence
sözü geçerlik
influence
{f} etkilemek

Neden onu etkilemek için çalışmalılar? - Why should they try to influence him?

influence
slang piston
influence
{f} etkilemek, tesir etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
influence
exert influence

  الواصلة

  ex·ert in·flu·ence

  التركية النطق

  îgzırt înfluıns

  النطق

  /əgˈzərt ˈənflo͞oəns/ /ɪɡˈzɜrt ˈɪnfluːəns/

  كلمة اليوم

  testy
المفضلات