exemption stipulation

listen to the pronunciation of exemption stipulation
الإنجليزية - الإنجليزية
clause of a contract stating that one side is not liable for damages
exemption stipulation

  الواصلة

  ex·emp·tion sti·pu·la·tion

  التركية النطق

  îgzempşın stîpyıleyşın

  النطق

  /əgˈzempsʜən ˌstəpyəˈlāsʜən/ /ɪɡˈzɛmpʃən ˌstɪpjəˈleɪʃən/

  كلمة اليوم

  fetor
المفضلات