excess fluid in the abdomen

listen to the pronunciation of excess fluid in the abdomen
الإنجليزية - التركية
küpleme
excess fluid in the abdomen

  الواصلة

  ex·cess flu·id in the ab·do·men

  التركية النطق

  îkses fluıd în dhi äbdōmın

  النطق

  /əkˈses ˈflo͞oəd ən ᴛʜē abˈdōmən/ /ɪkˈsɛs ˈfluːəd ɪn ðiː æbˈdoʊmən/

  كلمة اليوم

  matronym
المفضلات