excess capacity problem

listen to the pronunciation of excess capacity problem
الإنجليزية - التركية
(Ticaret) aşırı kapasite sorunu
excess capacity problem

  الواصلة

  ex·cess ca·pac·i·ty prob·lem

  التركية النطق

  îkses kıpäsıti präblım

  النطق

  /əkˈses kəˈpasətē ˈpräbləm/ /ɪkˈsɛs kəˈpæsətiː ˈprɑːbləm/

  كلمة اليوم

  procumbent
المفضلات