examine (organs etc ) for diagnostic purposes

listen to the pronunciation of examine (organs etc ) for diagnostic purposes
الإنجليزية - التركية

تعريف examine (organs etc ) for diagnostic purposes في الإنجليزية التركية القاموس.

explore
{f} keşfetmek

Bilim adamları okyanusun derinliklerini keşfetmek için bir batisfer kullandılar. - The scientists used a bathysphere to explore the depths of the ocean.

Ben gerçekten bu mağarayı keşfetmek istiyorum. - I would really like to explore this cave.

explore
{f} (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşmak
explore
(Bilgisayar) keşfetme

Mary dağı keşfetmeye gitti. - Mary has gone off to explore the mountain.

Dünyayı keşfetmek ve bir maceraya devam etmek istiyorum. - I want to explore the world and go on an adventure.

explore
(Bilgisayar) açınsamak
explore
açımlamak
explore
araştırmak
explore
dikkatle incelemek
explore
inceleme gezisi yapmak
explore
keşfe çıkmak
explore
keşfet

Araştırmacılar mağarada bir iskelet keşfettiler. - The explorers discovered a skeleton in the cave.

Ben gerçekten bu mağarayı keşfetmek istiyorum. - I would really like to explore this cave.

explore
{f} (bir konuyu) araştırmak, incelemek
explore
(Tıp) İnceden inceye muayene etmek
explore
araştır/keşfet
explore
{f} kontrol etmek
explore
{f} muayene etmek
explore
(Biyoloji) araştır

1497 de, John Cabot Kanada'yı araştırdı. - In 1497, John Cabot explored Canada.

Avcı gökyüzünün görünümünü araştırdı. - The hunter explored the appearance of the sky.

الإنجليزية - الإنجليزية
explore
examine (organs etc
explore
examine (organs etc ) for diagnostic purposes
المفضلات