evidence that is legally able to be used at a trial

listen to the pronunciation of evidence that is legally able to be used at a trial
الإنجليزية - الإنجليزية
admissible evidence
evidence that is legally able to be used at a trial

  الواصلة

  e·vi·dence that I·s le·gal·ly a·ble to be used at a tri·al

  التركية النطق

  evıdıns dhıt îz ligıli eybıl tı bi yuzd ät ı trayl

  النطق

  /ˈevədəns ᴛʜət əz ˈlēgəlē ˈābəl tə bē ˈyo͞ozd ˈat ə ˈtrīl/ /ˈɛvədəns ðət ɪz ˈliːɡəliː ˈeɪbəl tə biː ˈjuːzd ˈæt ə ˈtraɪl/

  كلمة اليوم

  mellifluous
المفضلات