every message sent to a moderated list must by approved by the list owner

listen to the pronunciation of every message sent to a moderated list must by approved by the list owner
الإنجليزية - التركية

تعريف every message sent to a moderated list must by approved by the list owner في الإنجليزية التركية القاموس.

moderation
{i} ılım

Ilımlılık bir erdemdir. - Moderation is a virtue.

İyi sağlık egzersiz ve ılımlılıktan ayrılamaz. - Good health is inseparable from exercise and moderation.

moderation
{i} ılımlılık

Ilımlılık bir erdemdir. - Moderation is a virtue.

İyi sağlık egzersiz ve ılımlılıktan ayrılamaz. - Good health is inseparable from exercise and moderation.

moderation
{i} yatıştırma, yumuşatma, azaltma, hafifletme; yatışma, yumuşama, azalma, hafifleme
moderation
azaltma
moderation
yumuşatma
moderation
yatıştırma
moderation
hafifletme
moderation
hafifleme
moderation
(Tıp) moderasyon
moderation
(Dilbilim) özdenetim
moderation
ılımlama
moderation
yavaşlatma
moderation
itidalle
moderation
ılım/yumuşama
moderation
{i} ölçülü olma
moderation
insaf
moderation
in moderation ifrata gitmeden
الإنجليزية - الإنجليزية
moderation
every message sent to a moderated list must by approved by the list owner

  الواصلة

  eve·ry mes·sage sent to a moderated list must by ap·proved by the list own·er

  التركية النطق

  evri mesıc sent tı ı mädıreytîd lîst mʌst bay ıpruvd bay dhi lîst ōnır

  النطق

  /ˈevrē ˈmesəʤ ˈsent tə ə ˈmädərˌātəd ˈləst ˈməst ˈbī əˈpro͞ovd ˈbī ᴛʜē ˈləst ˈōnər/ /ˈɛvriː ˈmɛsəʤ ˈsɛnt tə ə ˈmɑːdɜrˌeɪtɪd ˈlɪst ˈmʌst ˈbaɪ əˈpruːvd ˈbaɪ ðiː ˈlɪst ˈoʊnɜr/

  كلمة اليوم

  sutler
المفضلات