every day

listen to the pronunciation of every day
الإنجليزية - التركية
hergün
gün geçmiyor ki
gün be gün
her gün

Her gün futbol oynarım. - I play soccer every day.

Her gün futbol oynarım. - I play football every day.

yevmiye
günbegün

Ben günbegün iyileşiyorum. - I'm getting better every day.

every day that goes by
geride kalan her gün
every day that goes by
her geçen gün
daily
{f} günlük olarak

Bana günlük olarak hangi ilacı aldığını söyler misin? - Can you tell me which medication are you taking daily?

Altın fiyatı günlük olarak dalgalanır. - The price of gold fluctuates daily.

everyday
{s} her günkü

O sadece her günkü bir şeydir. - It's just an everyday thing.

daily
maişet
daily
(adj.) günlük
daily
daily double at yarışlalarında çifte bahis
daily
yevmi
daily
geçim
daily
gündelikçi/günlük gazete
daily
rızk
every other day
iki günde bir

İki günde bir banyo yaparım. - I take a bath every other day.

Tom her iki günde bir buraya gelir. - Tom comes here every other day.

everyday
gündelik

Hayatı mutlu etmek için gündelik ıvır zıvırı sevmelisin. - In order to make life happy, you must love the everyday trifles.

Gündelik şeylerde güzelliği görmek için bir sanatçı olmak zorunda değilsiniz. - You do not have to be an artist in order to see the beauty in everyday things.

everyday
basit
everyday
{s} günlük

TV günlük yaşamda önemli bir rol oynar. - TV plays an important part in everyday life.

Bu bilgi çağıdır, ve bilgisayarlar günlük hayatımızda gittikçe önemli rol oynuyorlar. - This is the age of information, and computers are playing an increasingly important role in our everyday life.

everyday
adi
every passing day
her geçen gün
every single day
gün be gün
daily
her gün

Hasta her gün iyileşiyordu. - The patient was recovering daily.

Her gün İngilizce konuşuyorum. - I speak English daily.

daily
(pazar hariç) her gün çıkan gazete
daily
günlük gazete

Günlük gazete dünya'nın sorunlarını kahvaltı masasına getirir. - The daily newspaper brings the world's problems to the breakfast table.

Hikaye tüm günlük gazetelerdeydi. - The story was in all daily newspapers.

every other day
günaşırı
everyday
{f} hergün
in every day
her gün
daily
{s} gündelik
every dog has his day
Her köpek onun gün var
every other day
gün aşırı, iki günde bir
every other day
aşırı

O, gün aşırı bizi ziyaret eder. - She visits us every other day.

O, gün aşırı balık tutmaya gider. - He goes fishing every other day.

for every day that goes by
her geçen gün için
for every day that goes by
geride kalan her gün için
all day and every day
(deyim) hic bir degisiklik olmadan,devamli olarak
daily
{s} günlük

Bu bir günlük gazetedir. - This is a daily newspaper.

Bana günlük yaşantından bahset. - Tell me about your daily life.

daily
{i} İng. gündelikçi (hizmetçi)
daily
{i} gündelik gazete
daily
{s} gündelik, günlük. z. her gün
daily
(zarf) her gün, günden güne, her geçen gün
every blessed day
her allahın günü
every blessed day
tanrı`nın günü
every darn day
allahın günü
every dog has it's day
herkesin şansı bir gün güler
everyday
orta halli
everyday
{s} vasat
everyday
{s} her gün

Bunu her gün yapmamıza gerek yok. - We don't need to do that everyday.

Leyla her gün Sami ile konuştu. - Layla talked to Sami everyday.

everyday
{s} olağan
of every day
günlük
الإنجليزية - الإنجليزية
each day
without missing a day; "he stops by daily"
occurring or done each day; "a daily record"; "day-by-day labors of thousands of men and women"- H S Truman; "her day-after-day behavior"; "an every day occurrence"
on a daily basis
daily

I speak English daily. - I speak English every day.

every day is a school day
You learn something new every day
every dog has its day
Everyone has a time of success and satisfaction
everyday
the ordinary or routine day or occasion
everyday
Common misspelling of every day
you learn something new every day
Uttered after acquiring new knowledge
every dog has his day
everyone has some good luck in his life
every other day
each alternate day
everyday
commonplace, ordinary
everyday
commonplace and ordinary; "the familiar everyday world"
everyday
You use everyday to describe something which happens or is used every day, or forms a regular and basic part of your life, so it is not especially interesting or unusual. In the course of my everyday life, I had very little contact with teenagers. the everyday problems of living in the city. ordinary, usual, or happening every day
everyday
train conductor to add color to a quotidian commute"- Anita Diamant
everyday
appropriate for ordinary use, rather than for special occasions
everyday
commonplace and ordinary; "the familiar everyday world" found in the ordinary course of events; "a placid everyday scene"; "it was a routine day"; "there's nothing quite like a real
everyday
found in the ordinary course of events; "a placid everyday scene"; "it was a routine day"; "there's nothing quite like a real train conductor to add color to a quotidian commute"- Anita Diamant
everyday
suited for everyday use; "casual clothes"; "everyday clothes"
everyday
Used or fit for every day; common; usual; as, an everyday suit of clothes
everyday
{s} regular, common, usual
everyday
found in the ordinary course of events; "a placid everyday scene"; "it was a routine day"; "there's nothing quite like a real
every day

  الواصلة

  eve·ry Day

  التركية النطق

  evri dey

  النطق

  /ˈevrē ˈdā/ /ˈɛvriː ˈdeɪ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'ev-rE ] (adjective.) before 12th century. Middle English everich, every, from Old English [AE]fre [AE]lc, from [AE]fre ever + [AE]lc each.

  فيديوهات

  ... the world verify every day but Ron ...
  ... looking after two kids. And she worked hard every day and made a lot of sacrifices to ...

  كلمة اليوم

  empennage
المفضلات