etmen

listen to the pronunciation of etmen
التركية - الإنجليزية
factor

They thought it would be too expensive to build a factory here. - Onlar burada bir fabrika inşa etmenin çok pahalı olacağını düşündü.

That's certainly a factor. - O kesinlikle bir etmendir.

causal agent
driver

If you drive at night, you should watch out for drunk drivers. - Geceleyin araba kullanırsanız sarhoş sürücülere dikkat etmeniz gerekir.

agent
factor, consideration faktör
factor, agent
consideration
etmen etken
(Biyokimya) factor
etmen çözümlemesi
(Bilgisayar,Dilbilim,Teknik) factor analysis
etmen çözümleyici
(Bilgisayar) factor analysis
etmen aktivitesi
(Kimya) agent activity
etmen alanı
(Kimya) agent area
etmenler
factors
kansere neden olan madde veya etmen
carcinogen
mor etmen
(Kimya) agent purple
ortak etmen
coefficient
tecrit edici etmen
(Kimya) sequestering agent
toksik etmen
(Kimya) toxic agent
turuncu etmen
(Kimya) agent orange
vazgeçiren etmen
disincentive
yozlaştıran etmen
canker
التركية - التركية
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
etmen
المفضلات