ethyl alcohol containing no more than one percent water

listen to the pronunciation of ethyl alcohol containing no more than one percent water
الإنجليزية - التركية

تعريف ethyl alcohol containing no more than one percent water في الإنجليزية التركية القاموس.

absolute alcohol
mutlak alkol
absolute alcohol
saf alkol
absolute alcohol
saf ispirto
absolute alcohol
arı alkol
الإنجليزية - الإنجليزية
absolute alcohol
ethyl alcohol containing no more than one percent water

  الواصلة

  eth·yl al·co·hol containing no more than one per·cent wa·ter

  التركية النطق

  ethıl älkıhäl kınteynîng nō môr dhın hwʌn pırsent wôtır

  النطق

  /ˈeᴛʜəl ˈalkəˌhäl kənˈtānəɴɢ ˈnō ˈmôr ᴛʜən ˈhwən pərˈsent ˈwôtər/ /ˈɛθəl ˈælkəˌhɑːl kənˈteɪnɪŋ ˈnoʊ ˈmɔːr ðən ˈhwʌn pɜrˈsɛnt ˈwɔːtɜr/

  كلمة اليوم

  credenza
المفضلات