ethyl alcohol constituted by no more than one percent water

listen to the pronunciation of ethyl alcohol constituted by no more than one percent water
الإنجليزية - التركية

تعريف ethyl alcohol constituted by no more than one percent water في الإنجليزية التركية القاموس.

absolute alcohol
mutlak alkol
absolute alcohol
saf alkol
absolute alcohol
saf ispirto
absolute alcohol
arı alkol
الإنجليزية - الإنجليزية
absolute alcohol
ethyl alcohol constituted by no more than one percent water

  الواصلة

  eth·yl al·co·hol con·sti·tut·ed by no more than one per·cent wa·ter

  التركية النطق

  ethıl älkıhäl känstıtutıd bay nō môr dhın hwʌn pırsent wôtır

  النطق

  /ˈeᴛʜəl ˈalkəˌhäl ˈkänstəˌto͞otəd ˈbī ˈnō ˈmôr ᴛʜən ˈhwən pərˈsent ˈwôtər/ /ˈɛθəl ˈælkəˌhɑːl ˈkɑːnstəˌtuːtəd ˈbaɪ ˈnoʊ ˈmɔːr ðən ˈhwʌn pɜrˈsɛnt ˈwɔːtɜr/

  كلمة اليوم

  calender
المفضلات