esbabı mucibe

listen to the pronunciation of esbabı mucibe
التركية - الإنجليزية
necessary reasons, leading motives
necessary reasons
hukuki esbabı mucibe
(Kanun) findings of law
hukuki esbabı mucibe
(Kanun) findings of taw
maddi esbabı mucibe
(Kanun) findings of fact
التركية - التركية
Gerekçe
ESBABI MUCİBE
(Hukuk) Gerekçe, gerektirici nedenler
esbabımucibe
Gerekçe
esbabı mucibe
المفضلات