erozyon

listen to the pronunciation of erozyon
التركية - الإنجليزية
erosion

If the trees on that hill are cut down, you'll see erosion pretty quickly. - O tepedeki ağaçlar kesilirse, oldukça çabuk bir şekilde erozyonu görürsün.

scouring
scour
wash
denudation
washout
soil erosion
erosional
erozyon kontrolu
(Askeri) erosion control
erozyon kontrolü
erosion control
erozyon amili
(Tarım) erosive agent
erozyon başlangıcı
incipient erosion
erozyon devridaimi
(Tarım) erosion cycle
erozyon döngüsü
(Jeoloji) cycle of erosion
erozyon eğimi
(Coğrafya) erosion slope
erozyon hızı
scouring velocity
erozyon hızı
rate of erosion
erozyon kontrol düzenlemeleri
(Çevre) regulation for erosion control
erozyon kontrol planlaması
(Çevre) planning for erosion control
erozyon kontrol çalışması
(Çevre) erosion control works
erozyon kumu
(Coğrafya) blown sand
erozyon ovası
(Jeoloji) peneplain
erozyon sathı
erosion surface
erozyon sekisi
erosion terrace
erozyon sonrası sifiloid
(Tıp) posterosive syphiloid
erozyon taban seviyesi
(Jeoloji) base level of erosion
erozyon vadisi
(Çevre) erosion valley
erozyon yamacı
(Coğrafya) erosion slope
erozyon yağışı
(Tarım) erosive raining
erozyon yüzeyi
(Çevre) erosion surface
erozyon örtü bitkileri
(Tarım) cover crops
elektro erozyon ile işleme
(Mekanik,Teknik) electrical discharge machining
elektro-erozyon
(Mekanik) electrical discharge machining
dahili erozyon
(Tarım) internal erosion
elektro erozyon makinesi
electric-erosion machine
jeolojik erozyon
(Jeoloji) geological erosion
jeolojik erozyon
geologic erosion
sahil erozyon kontrolu
(Çevre) beach erosion control
tabii erozyon
geologic erosion
التركية - التركية
Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılmaları veya eritilmeleri, aşınma, aşınım, itikâl: "Devlet toprağın ... erozyonla kaybedilmesini önlemek ... amacıyla gerekli tedbirleri alır."- Anayasa
Yer yüzünün taş ve toprak tabakasının akarsu, rüzgar gibi dşı etkenlerle aşındırılması
Aşınma, aşınım; itikâl
Toprak aşınması
Deri veya mukozada görülen, sınırlı bir bölgede epitel kaybı, yüzeysel yaralar
aşınım
itikal
aşınma
erozyon
المفضلات