enteresan

listen to the pronunciation of enteresan
التركية - الإنجليزية
interesting

I found this book very interesting. - Bu kitabı çok enteresan buldum.

You know many interesting places, don't you? - Çok enteresan yerler biliyorsun, değil mi?

interesting ilginç
picturesage
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Fr. Alâka çekici, dikkate lâyık, nazarı celbedici. Câlib-i dikkat
İlgi çekici, ilginç
İlgi çekici, ilginç: "Zengin bakkalın bu adamdan kat kat daha enteresan bir hayatı vardır."- S. F. Abasıyanık
enteresan
المفضلات