emtia

listen to the pronunciation of emtia
التركية - الإنجليزية
commodity

Commodity prices are falling. - Emtia fiyatları düşüyor.

Commodity prices were rising. - Emtia fiyatları artıyordu.

stock, goods
stock, goods, merchandise
stock
property
ware
merchandise
emtia rehni
commodity security

Teminata emtia rehni alınmıştır.

Emtia Takip Sistemi
(Askeri) Commodity Tracking System
emtia ticareti
(Hukuk) commodity trade
eksik emtia
(Ticaret) overdue goods
التركية - التركية
Mallar, satılacak şeyler
Mal, mallar
EMTİA
(Hukuk) Ticaret konusunu oluşturan her türlü taşınır mal
EMTİA
(Osmanlı Dönemi) (Meta'. C.) Ticaret malları
emtia
المفضلات