emotional fit often accompanied by screaming and crying

listen to the pronunciation of emotional fit often accompanied by screaming and crying
الإنجليزية - التركية

تعريف emotional fit often accompanied by screaming and crying في الإنجليزية التركية القاموس.

temper tantrum
(Tıp) öfke nöbeti
temper tantrum
Sınır krizi, Aşırı öfke ile belirgin nöbet, öfke nöbeti
temper tantrum
Bağırma ve ağlama ile öfke krizi
الإنجليزية - الإنجليزية
temper tantrum
emotional fit often accompanied by screaming and crying

  الواصلة

  e·mo·tion·al fit of·ten ac·com·pa·nied by screaming and cry·ing

  التركية النطق

  îmōşınıl fît ôftın ıkʌmpınid bay skrimîng ınd krayîng

  النطق

  /əˈmōsʜənəl ˈfət ˈôftən əˈkəmpənēd ˈbī ˈskrēməɴɢ ənd ˈkrīəɴɢ/ /ɪˈmoʊʃənəl ˈfɪt ˈɔːftən əˈkʌmpəniːd ˈbaɪ ˈskriːmɪŋ ənd ˈkraɪɪŋ/

  كلمة اليوم

  bellicose
المفضلات