emergency services

listen to the pronunciation of emergency services
الإنجليزية - التركية
acil durum hizmetleri
acil hizmetler
emergency services call
Acil Servis Arama
emergency services call
Acil Hizmet Çağrısı
emergency service
acil servis
ES
(Askeri) elektronik harp desteği (eski adı ESM) (electronic warfare support (previously ESM))
emergency medical services
(Askeri) acil durum sıhhi hizmetleri
emergency service
acil kredi
office of emergency services
(Askeri) acil durum hizmetleri dairesi
الإنجليزية - الإنجليزية
A collective term for police, fire department and EMS services. May also include other response agencies
The emergency services are the public organizations whose job is to take quick action to deal with emergencies when they occur, especially the fire brigade, the police, and the ambulance service. official organizations such as the police or the fire service, that deal with crime, fires, and injuries
ES
emergency medical services
plural form of emergency medical service
emergency service
Any public service that deals with emergencies; especially the police, fire, ambulance and lifeboat services
emergency services

  الواصلة

  e·mer·gen·cy ser·vic·es

  التركية النطق

  îmırcınsi sırvısız

  النطق

  /əˈmərʤənsē ˈsərvəsəz/ /ɪˈmɜrʤənsiː ˈsɜrvəsəz/

  كلمة اليوم

  taxis
المفضلات