emergency maintenance

listen to the pronunciation of emergency maintenance
الإنجليزية - التركية
acil bakım
acil bakım, ivedi bakım
ivedi bakım
emergency maintenance technician
acil bakım teknikerliği
emergency maintenance

  الواصلة

  e·mer·gen·cy main·te·nance

  التركية النطق

  îmırcınsi meyntnıns

  النطق

  /əˈmərʤənsē ˈmāntnəns/ /ɪˈmɜrʤənsiː ˈmeɪntnəns/

  كلمة اليوم

  cacography
المفضلات