eliptik

listen to the pronunciation of eliptik
التركية - الإنجليزية
elliptic, elliptical
elliptic

Sirius has an elliptical orbit. - Sirius eliptik bir yörüngeye sahiptir.

Our solar system is elliptical in shape. That means it is shaped like an egg. - Bizim güneş sistemimiz şekil olarak eliptiktir. Bu onun yumurta şeklinde olduğu anlamına gelir.

elliptical

Our solar system has an elliptical shape and is part of a galaxy known as the Milky Way. - Güneş sistemimiz eliptik bir şekle sahiptir ve Samanyolu olarak bilinen bir galaksinin parçasıdır.

Elliptical bicycles are a good option for exercising indoors. - Eliptik bisikletler, kapalı alanda egzersiz yapmak için iyi bir seçenektir.

eliptik silindir
(Matematik) elliptic cylinder
eliptik ucaylanmış dalga
(Bilgisayar,Teknik) elliptically polarized wave
eliptik şekilde
elliptically
eliptik ayna
elliptic chuck
eliptik beşik sustası
elliptic bolster spring
eliptik geometri
(Matematik) elliptic geometry
eliptik hoparlör
elliptical loudspeaker
eliptik integral
(Matematik) elliptic integral
eliptik kemer
elliptic arch
eliptik koni
(Matematik) elliptic cone
eliptik paraboloit
(Matematik) elliptic paraboloid
eliptik polarizasyon
elliptic polarization
eliptik tümlev
(Matematik) elliptic integral
eliptik yay
elliptic spring
basıklığı yüksek eliptik yörünge
(Askeri) highly elliptical orbit
التركية - التركية
Elips ile ilgili, elips biçiminde olan
Elips şeklinde
eliptik
المفضلات