eline geçen bir şeyi sahibine bildirmeyerek kendine mal etmek

listen to the pronunciation of eline geçen bir şeyi sahibine bildirmeyerek kendine mal etmek
التركية - التركية
iç etmek
eline geçen bir şeyi sahibine bildirmeyerek kendine mal etmek

    الواصلة

    e·li·ne ge·çen bir şe·yi sa·hi·bi·ne bil·dir·me·ye·rek ken·di·ne mal et·mek

    النطق

    كلمة اليوم

    ides
المفضلات